Gmina Biała Rawska

Projekt pn.: „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji
pieca węglowego C. O. na piece opalane pelltem drzewnym w Gminie Biała Rawska”.
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią w Gminie Biała Rawska”

Uzysk roczny (2021r): 52627,23 kWh

Uzysk miesięczny (gru): 3981 kWh

Ilość zaoszczędzonej emisji CO2 (2021r): 44,7 t

„Redukcja emisji CO2 na 1 MWh do atmosfery - 850 kg CO2/MWh”

KONTAKT

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska
46 81 59 377
fax. 46 81 59 444
umig@bialarawska.pl
www.bialarawska.pl
bip.bialarawska.pl